Amaç

Kişisel başarısında, büyük  pay sahibi olan ulusuna karşı sorumluluğunun bilinci ile, ülkesinin kalkınmasında kendisine düşen görevi ve neler yapabileceklerini düşünen,

DR ALİ MÜMTAZ GÜRSOY

En değerli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu biliyordu ve ülkesinin nitelikli insana gereksinimi vardı. Nitelikli insan olmanın yolu okumaktan geçiyordu. Amacı okumak olan tüm öğrenciler içinse fırsat eşit değildi.

Maddi yetersizlikler içinde okumaya çalışan, kişiliğinin geliştiği en yoğun dönemde ailesinden kopup, boşlukta kalan öğrencilere,  maddi manevi destek sağlamak amacı ile kurulan. Dr. Ali Mümtaz Gürsoy Okutma Vakfı;

  • Kişiliğinin gelişmesi için evrensel değerleri öne çıkaran,
  • İnsana değer veren,
  • Çevreye karşı duyarlı, tarihi sorumluluklarını bilen,
  • Nitelikli insan için, olmazsa olmaz değerleri ilke edinen…

Bir ailedir.